Upė

Dubysa – upė Vidurio Lietuvoje, tekanti Žemaitijoje; Nemuno dešinysis intakas. Ilgis 146 km (14-oji pagal ilgį Lietuvos upė). Prasideda Šiaulių rajone, 4 km į šiaurės vakarus nuo Rėkyvos ežero, iš Bubių tvenkinio. Teka į pietus per Kelmės rajoną, pro Lyduvėnus, Betygalą, Ariogalą (Raseinių rajonas). Žemupys skiria Jurbarko ir Kauno rajonus. Įteka į Nemuną 167 km nuo jo žiočių, ties Seredžiumi (nuo Ariogalos iki Seredžiaus yra Dubysos ichtiologinis draustinis).

Slėnis 300–500 m pločio, šlaitai iki 40 m aukščio, statūs (ypač ties Ariogala, kur slėnis kerta galinių morenų ruožą). Aukštupio vaga siaura (0,5–2 m), labai vingiuota. Prie Bubių Dubysa patenka į Kurtuvėnų slėnį. Juo lygiagrečiai su upe eina Dubysos-Ventos kanalas (vietomis kanalo vaga sutampa su upės vaga). Vidurupio vagos plotis 20–30 m, žemupio 40–60 m.

Dubysa turi 44 intakus; didesnieji:

  • kairieji: Šiaušė, Gryžuva, Lapišė, Luknė, Kirkšnovė, Gynėvė, Lazduona, Lelykas.
  • dešinieji: Lukojus, Kražantė.

Vidutinis nuolydis 70 cm/km. Srovės greitis 0,1-0,3 m/s. Debitas ties žiotimis: minimalus 4 m³/s, vidutinis 13,4 m³/s, didžiausias 100–150 m³/s. Dubysą daugiausia maitina lietaus ir sniego tirpsmo vanduo, todėl jos lygis smarkiai svyruoja. Nuo vidurupio iki žiočių iš dešinės įteka vos keli trumpi upeliai.

Krantuose yra XIII-XIV a. piliakalnių. Lyduvėnuose ir Padubysyje yra vandens matavimo postai. Ties Bubiais yra 418 ha Bubių tvenkinys, Mirskiškėje ir Dengtiltyje – malūnų užtvankos.

Per Dubysą yra nutiestas ilgiausias (599 m) ir aukščiausias (42 m) Lietuvoje tiltas, esantis prie Lyduvėnų (Raseinių rajonas). Tiltas pastatytas Radviliškio-Pagėgių geležinkelio ruožo 50,7 km. Tiltas nutiestas per Dubysą ir jos slėnį.

Medinę estakadą 1916 m. pastatė vokiečių kariuomenės pionieriai. Tai buvo vienas didžiausių medinių tiltų Europoje.

1918 m. vokiečių okupacinė valdžia pastatė plieninį tiltą. Ant tilto stovėjo Vokietijos kanclerio Oto fon Bismarko statula.

1944 m. tiltas buvo susprogdintas.

1951 m. rusų okupacinės kariuomenės inžinerinis dalinys atstatė tiltą ant naujų atramų.

Upėvardis kildinamas nuo žodžių dubti („darytis dubiam, linkti, klimpti, smegti“), dubus („įdubęs, gilus“), dubė („įdubimas, slėnys“)[1].

Šaltinai

[1] Aleksandras Vanagas. Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas.  – Vilnius: Mokslas, 1981.  
https://lt.wikipedia.org/wiki/dubysa